Základní informace o organizaci

Most k životu Trutnov je příspěvková organizace zřizovaná městem Trutnov. V současné době plánuje poskytovat dvě sociální služby azylový dům pro ženy, matky a otce s dětmi a od 1.12.2021 noclehárnu pro lidi bez přístřeší. 

Základní údaje organizace