Dobrovolnictví

Pořádání akcí pro maminky a tatínky s dětmi, či veřejnost.
Pomoc s doučováním dětí.
Zapojení se do tvůrčích činností s dětmi a sportovních aktivit.
Pomoc s propagací organizace a účast na akcích organizace.
Pomoc s úpravami, úklidem v interiéru a skladech potravinové pomoci či sociálního šatníku.