Dotace a projekty

  

Finanční prostředky pro azylový dům Most k životu Trutnov


Most k životu Trutnov získal finanční prostředky z Operačního programu Zaměstnanost na zajištění sociální služby azylový dům, která je poskytovaná na adrese Šikmá 300, 541 03 Trutnov, a to v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI
č.
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015003

Podpořená sociální služba – azylový dům pro matky a otce s dětmi
Podpora ve výši: 8.057.052 Kč
Doba trvání projektu: 01. 01. 2020 až 30. 06. 2022

Cíl projektu: Zajistit dostupnost služeb sociální prevence, přispívající k integraci cílových skupin do společnosti a na trh práce. Primární osa: Sociální začleňování a boj s chudobou.

Azylový dům – Most k životu Trutnov je pobytová sociální služba, určená pro ženy a matky nebo otce s dětmi, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci spojené s bydlením a nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. Kapacita služby – 32 lůžek.

Bližší informace o projektu 
ZDE.