Informace o službě

Poslání služby:

Posláním sociální služby azylový dům Most k životu Trutnov je pomoc ženám, matkám a otcům s dětmi s řešením jejich nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. Služba svou činností podporuje své uživatele v návratu zpět do běžného způsobu života.

 

Cílem Služby je, aby uživatelé/uživatelky:

 • Vyřešili svou bytovou situaci (zajistili si např. nájemní či sociální byt, ubytovnu, jinou sociální službu nebo bydlení s rodinou, aj.)
 • Zajistili si pravidelný finanční příjem a měli možnost řešit svou finanční situaci (finanční závazky).
 • Měli možnost zvyšovat své rodičovské kompetence, pracovní, sociální či hygienické návyky.
 • Získali dovednosti, které by jim umožnily vést samostatnou domácnost (komunikační dovednosti, péče o vlastní osobu a o děti, úklid, příprava stravy a vaření).

 

Cílové skupiny:

 • oběti domácího násilí
 • osoby bez přístřeší
 • rodiny s dítětem/dětmi

 

Pro výše zmíněné platí, že:

  1. nemají bydlení z různých důvodů
  2. nejsou schopni tuto situaci řešit bez pomoci vlastními silami
  3. jsou však motivováni ke změně, tj. chtějí a mohou tuto změnu uskutečnit
  4. jsou zároveň orientováni v čase a místě

 


Věková struktura cílové skupiny jsou uživatelé od 18 do 65 let.

Výjimečně lze přijmout i zletilé dítě, které je nezaopatřeným dítětem (student, učeň).

Službu je možné poskytnout všem osobám trvale žijícím na území ČR, avšak přednostně z ORP Trutnov.

 

 

Dostupnost služby:

Ubytování je umožněno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, celoročně, a to včetně přítomnosti pracovníka v sociálních službách po celou dobu. Sociální pracovnice je přítomná na azylovém domě v rámci své pracovní doby ve všední dny, v případě nutnosti a nečekaných událostí i o víkendu. Příjem nových uživatelů/uživatelek je proto směřován primárně na všední dny.

 

Prostředí, ve kterém je služba poskytovaná:

Služba je poskytovaná v dvoupatrové historické budově bez výtahu. Služba proto není bezbariérová. Uživatelé a uživatelky jsou ubytování v jednom z deseti pokojů podle velikosti pokoje a domácnosti. V přízemí domu jsou umístěné kanceláře vedení organizace, knihovna a kontaktní místnost sociální pracovnice. V prvním patře se nachází 7 pokojů, služebna, společenská místnost, veranda, kuchyně a sociální zařízení se sprchami. V druhém patře budovy jsou tři pokoje, kuchyně a sociální zařízení s vanou. V suterénu se nachází sociální šatník, sklad lůžkovin a prádelna. 

 

Základní činnosti

1.   Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy:

Uživatelé/uživatelky azylového domu mají 24 hodin denně k dispozici 2 společné kuchyňky. Uživatelé/uživatelky využívají kuchyňku v patře, kde mají pokoj. Součástí vybavené kuchyňky je sporák, pečící trouba, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice.

 

2.   Poskytnutí ubytování:

Ubytování se poskytuje maximálně na rok, smlouva se obvykle uzavírá na tři měsíce s možností      prodloužení, v ojedinělých případech může být smlouva uzavřena i na kratší dobu.

Součástí ubytování je i možnost celkové hygieny těla. Uživatelé/uživatelky mají 24 hodin k dispozici společné toalety a sprchy. Sociální zázemí je k dispozici pro každé patro. Pro spuštění teplé vody ze sprchy potřebují uživatelé speciální žetony, které jim na požádání vydává pracovník služby bezplatně.

 

3.    Vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla:

U služby konajícího pracovníka jsou k dispozici čistící a desinfekční prostředky a prostředky    potřebné k úklidu. Každý uživatel je povinen se denně podílet na úklidu vymezeného úseku společných prostor azylového domu. Tyto úseky se po týdnu mění.

Uživatelé/uživatelky mají možnost praní osobního prádla v automatických pračkách minimálně 1x týdně ve svůj „prací den“. Rozpis praní je ustálený a mění se dle potřeb vždy v neděli. Praní prádla je za úhradu 20Kč za pračku a 20Kč za jednu dávku pracího prostředku. Jednou měsíčně mají uživatelé/uživatelky právo na praní lůžkovin zdarma.

Uživatelé/uživatelky mají k dispozici k zapůjčení žehličku a žehlící prkno.

 

4.   Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

      a) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů:

Sociální pracovnice společně s uživatelem/uživatelkou sestaví individuální plán a minimálně 1x za měsíc ho společně přehodnocují. Uživatelé/uživatelky mají garantovanou konzultaci se sociální pracovnicí min 1 hodinu za 14 dní.

Každý uživatel má také svého klíčového pracovníka v sociálních službách, se kterým vyřizuje běžné záležitosti vyplývající z individuálních plánu. Klíčový pracovník garantuje minimálně 1 hodinu konzultace týdně pro svého uživatele/ku. Pracovníci v sociálních službách jsou uživatelům/uživatelkám k dispozici pro osobní kontakt 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

b) Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek:

Uživatelé/uživatelky mají k dispozici počítač s přístupem k internetu v otevírací době knihovny, viz provozní řád azylového domu.

 

Uživatelé/uživatelky mají pro vyřizování svých záležitostí souvisejících s řešením tíživé sociální situace k dispozici zapůjčení mobilního telefonu v prostorách služebny.

 

V azylovém domě se průběžně konají různorodé socioterapeutické činnosti a uživatelé/uživatelky k nim mají rovný přístup.

V případě potřeby sociální pracovnice nebo pracovník v sociálních službách pomáhá se zprostředkováním kontaktu na další instituce, které mohou pomoci s řešením tíživé situace uživatele/uživatelky.