Informace o službě noclehárna

 

Cílem sociální služby Noclehárna Most k životu Trutnov je:

 1. Poskytnutí přenocování pro lidi bez přístřeší starší 18 let. 

 2. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu uživatelům služby. 

 3. Poskytnutí základního sociálního poradenství, které je zaměřeno na řešení tíživé sociální situace uživatele služby. 

Cílová skupina:

Lidé bez přístřeší, kteří nejsou schopni řešit svoji nepříznivou životní situaci vlastními silami. 

Věk: 18+

Územní působnost: Královehradecký kraj, přednostně z okresu Trutnov

Nabízené činnosti: 

 1. poskytnutí přenocování

 • možnost přenocování

 • úklid, výměna ložního prádla

 1. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu uživatelům služby

 • zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny

 • zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla

 1. Poskytnutí základního sociálního poradenství

 • sociální poradenství zaměřené na řešení nepříznivé životní situace uživatele služby

 • poskytnutí informací o návazných sociálních službách vhodných pro řešení nepříznivé sociální situace uživatele služby

Fakultativní činnosti:

 • možnost využití sociálního šatníku

 • možnost praní a sušení prádla (za úhradu)

Jednání se zájemcem o službu:

Zájemce o službu  může dorazit do prostor noclehárny, kde dostane základní informace o poskytované sociální službě (základní činnosti, provozní řád) a je informován o svých právech a povinnostech. Je seznámen se zásadami GDPR. Je s ním sepsán záznam z jednání, kde se popíše jeho aktuální životní situace a pracovník provede vyhodnocení potřebnosti služby. Na základě tohoto rozhodnutí poté může dojít k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. 

Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby:

Smlouva o poskytování sociální služby může být uzavřena písemně či ústně, dle požadavků zájemce.  Smlouva se uzavírá na jeden rok. Uživatel služby pro účely uzavření smlouvy uvádí jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu. 

Způsob podávání stížností: 

Stížnost může být podaná písemně či ústně - osobně či anonymně. V případě podávání stížnosti anonymně může uživatel služby využít schránky důvěry. Osobní stížnost může uživatel služby podat službu konajícímu pracovníkovi, vedoucímu služby nebo řediteli organizace. O každé stížnosti je veden záznam s následným vyhodnocením řešení. 

Prostředí, ve kterém je služba poskytována: 

Služba je poskytována v domě v prvním patře bez výtahu. Služba proto není bezbariérová. Služba využívá dvě bytové jednotky. První z nich slouží jako služebna. Druhý byt je rozdělen na dvě místnosti. První průchozí slouží jako ložnice pro dvě osoby a společenská místnost a druhá jako ložnice pro 6 uživatelů služby. Sociální zázemí včetně sprchy s teplou vodou je k dispozici na patře. 

Dostupnost služby:

Noclehárna bude otevřena od 1.12.2021 do 30.4.2022 a poté od 1.11.2022 do 30.4.2023. Bude tedy fungovat sezónně, vždy od listopadu do dubna. Služba bude dostupná denně od 19:00 do 7:00. Uživatelé služby mohou přicházet mezi 19:00 a 21:00.